•  
  • Образац

  •  
  • Ваша локација:
   Насловна
   /
   О награди
   /
   Образац
   • Елементи за израду предлога
  • Фонд за Награде "Браћа Карић"

   Адреса: Теразије 28 (II спрат), 11000 Београд
   Тел. 011/3629-193
   Е-маил: kf@karicfoundation.com

   Обрасце за предлагање можете преузети као Word или pdf документ (десно или на дну странице). Попуните их и пошаљите директно са нашег сајта путем формулара у прилогу.

   У наставку су приказани елементи које треба да садржи Ваш предлог, за појединце и институције. Предлоге нам можете послати поштом или мејлом на дате адресе.

   Појединац

   Институција

   1. КАНДИДАТ  ЗА  НАГРАДУ

   • Име и презиме
   • Адреса
   • Телефон
   • Е-маил
   • Назив
   • Адреса
   • Телефон/Фаx
   • Е-маил

   2. ОБЛАСТ  ЗА  КОЈУ  СЕ   КАНДИДУЈЕ

   • Стваралаштво у области културе и уметности
   • Научни и истраживачки рад
   • Новинарство и књижевност
   • Економија и привреда
   • Хуманитарне активности; јачање сарадње, мира и пријатељства међу народима
   • Спорт
   • Стваралаштво у области културе и уметности
   • Научни и истраживачки рад
   • Новинарство и књижевност
   • Економија и привреда
   • Хуманитарне активности; јачање сарадње, мира и пријатељства међу народима
   • Спорт

   3. БИОГРАФИЈА

   ОСНОВНИ  ПОДАЦИ

   • Место рођења
   • Година рођења
   • Националност
   • Завршене школе
   • Специјализације
   • Радна биографија
   • Награде и друга признања
   • Седиште
   • Датум оснивања
   • Делатност
   • Развој и резултати
   • Награде и друга признања

   4. ДЕЛО - ДОПРИНОС - РЕЗУЛТАТИ  КАНДИДАТА

   • Дело, допринос и резултати
   • Година настајања
   • Дело, допринос и резултати
   • Година настајања

   5. ДОМАЋЕ  РЕФЕРЕНЦЕ

   ДОПРИНОСИ  И  РЕЗУЛТАТИ  ОСТВАРЕНИ   У  ЗЕМЉИ

   • Резултати рада/стваралаштва који су настали или презентирани у земљи
   • Резултати рада/стваралаштва који су настали или презентирани у земљи

    

   6. МЕЂУНАРОДНЕ  
       РЕФЕРЕНЦЕ

    

   МЕЂУНАРОДНИ  ДОПРИНОСИ  И  РЕЗУЛТАТИ

   • Резултати рада/стваралаштва који су настали или презентирани у иностранству
   • Резултати рада/стваралаштва који су настали или презентирани у иностранству

   7. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ  ПРЕДЛОГА

   • Кључни аргументи на основу којих се може констатовати квалификација за добијање награде

   8. ПРЕДЛАГАЧ

   • Име и презиме
   • Адреса
   • Телефон
   • Е-маил
   • Назив
   • Адреса
   • Телефон/Фаx
   • Е-маил

   9. РЕФЕРЕНЦЕ  ПРЕДЛАГАЧА

   • Занимање
   • Звање
   • Област деловања
   • Резултати рада
   • Делатност
   • Област деловања
   • Резултати рада

   Датум предлагања

   Потпис

    

    

  •  
  •  
  •  
 •